KISA ÖZGEÇMİŞ

1983’te ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirerek 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde akademik yaşamına başlayan Prof. Dr. Tayyar ARI, 1991’de İstanbul Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamasının ardından Yardımcı Doçent Doktor olarak öğretim üyeliğine atanmıştır. 1996’da Doçentliğe, 2002’de ise Profesörlüğe yükseltilen ARI, ABD, Avrupa, Rusya, Çin, Japonya, Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da araştırmalarda bulunmuştur. “Geçmişten Günümüze Orta Doğu Cilt-1”, “Geçmişten Günümüze Orta Doğu Cilt-2,”,“Amerika’da Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika”, “2000’li Yıllarda Basra Körfezi’nde Güç Dengesi”, “Global Politika ve Güney Asya”,Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika”, “Uluslararası İlişkilere Giriş”, “Uluslararası İlişkiler Teorileri”, “Uluslararası İlişkilerde Post-Modern Analizler-1”,  ve Post-modern Uluslararası İlişkiler Teorileri-2” adlı kitaplarının yanında çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Tayyar ARI’nın bunların dışında Anadolu Üniversitesi’nde okutulan Uluslararası ilişkiler Kuramları-1, Uluslararası ilişkiler Kuramları-2, Ortadoğu’da Siyaset, Theories of International Relations-1 ve baskı aşamasında olan Theories of International Relations-2 kitaplarının editörlüğünü ve bu kitapların bazı bölümlerinin yazarlığını yapmaktadır. Lisans ve Lisansüstü programlarında “Orta Doğu”, ve “Uluslararası İlişkiler Teorileri” derslerini veren Tayyar Arı, halen Uludağ Üniversitesi İİBF Dekanlığı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

AYRINTILI ÖZGEÇMİŞ

ÖĞRENİM DURUMU

İlkokul

Hürriyet İlkokulu

Ortaokul

Erdemli Lisesi

Lise

Erdemli Lisesi

Yüksek Öğrenim (Lisans)

ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi  

Yüksek Lisans

Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora

İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü


 

YARDIMCI DOÇENTLİK

Kurumu-Anabilim Dalı

Uludağ Üniv. İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler

Ünvanı aldığı tarih

05/07/1991

 

DOÇENTLİK

Kurumu-Anabilim Dalı

Uludağ Üniv. İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler

Ünvanı aldığı tarih

04/04/1996

 

PROFESÖRLÜK

Kurumu-Anabilim Dalı

Uludağ Üniv. İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler

Ünvanı aldığı tarih

14/05/2002

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

 • Uluslararası İlişkiler Teorileri, ABD Dış Politikası ve OrtaDoğu derslerini vermektedir.
 • İ.İ.B.F Dekanlığı
 • Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı
 • İ.İ.B.F Yayın Kurulu Üyeliği
 • İ.İ.BF Akademik Kriter Komisyonu Başkanlığı
 • İ.İ.B.F Dergisi Sorumlusu ve Yayın Kurulu Üyeliği

BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK VEYA DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

 • Akademik Orta Doğu Dergisi
 • Alternatif Politika
 • ATAUM
 • Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • F.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Dergisi
 • Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi
 • İRAM
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Dergisi
 • JEBPİR Kırıkkale Üniversitesi İİBF Dergisi
 • KARADENİZ
 • KARAM
 • KOSBED Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • KSÜ İİBF Dergisi
 • Ortadoğu Analiz
 • Ortadoğu Etüdleri
 • Ortadoğu Yıllığı
 • TESAM
 • Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
 • Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi

ÜYESİ OLDUĞU VEYA GÖREV ÜSTLENDİĞİ KURULUŞLAR

 • ODTÜBİR ODTÜ Mezunları Derneği Üyeliği
 • Türk Dünyası Araştırma Merkezi (TÜDAM) Yönetim Kurulu Üyeliği

DANIŞMANLIĞINDA BİTEN DOKTORA TEZLERİ

 • Veysel Ayhan, Petrol ve Güvenlik: Orta Doğu`daki Krizlerin Ekonomi Politiği, 2005.
 • Nihat Akçay, 21. Yüzyılda Türkiye’nin Tehdit Algılamaları ve Güvenlik Açılımları, 2008.
 • Ferhat Pirinççi, Orta Doğu'daki Silahlanma Girişimlerinin Küresel ve Bölgesel Güvenliğe Etkisi, 2010.
 • Fatma Sarıaslan, Türkiye-Orta Doğu İlişkilerinin Ekonomi Politiği, 2016
 

DANIŞMANLIĞINDA BİTEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 • Nesrin Kenar, Ortadoğu Alt Sisteminde Filistin Sorunu,1994.
 • Bahadır Alavov, Avrasya'nın Önemi ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerine Jeopolitik Açıdan Bir Yaklaşım, 1996.
 • Ümit Ayşe Atak, Körfez Krizinin Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri (1990-1996), 1997.
 • Sezgin Nuray, Soğuk Savaş Sonrası Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye-Bulgaristan İlişkileri, 2001.
 • Veysel Ayhan, Lübnan, Suriye ve İsrail İlişkilerini Belirleyen Dinamikler: Bir İç-Dış Politika Bağlantısı Analizi, 2002.
 • Fitim Krasniqi, Uluslararası ve Bölgesel Güç Dengesi Bağlamında Kosova Sorununun Analizi, 2003.
 • Ferhat Pirinççi, Uluslararası İlişkiler Teorileri Perspektifinden Ege Sorunları ve Türk-Yunan İlişkileri, 2005.
 • Gökhan Telatar, Orta Asya'da Güvenlik Sorunları, 11 Eylül Sonrası Rusya-ABD Rekabeti ve Bunun Orta Asya Güvenliğine Etkileri, 2005.
 • Bahtiyar Kurbanov, Orta Asya`da Jeopolitik ve Jeoekonomik Öğelerin Dış Politikaya Etkileri: Türkmenistan Örnekli, 2006.
 • Erleta Gjeylani, Değişen Uluslararası Güvenlik Sistemi Bağlamında Yugoslavya’nın Dağılması ve Kosova’nın Nihai Statüsü Sorunu, 2007.
 • Abdurrahman Soğuksu, Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik Yapılanmanın Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Sorunlarına ve Politikalarına Etkileri, 2007.
 • Özge Gökçen Terzi, Nasır Sonrası Dönemde Müslüman Kardeşler: İşbirliği ve Çatışma Döngüsünde Rejimle İlişkiler,2014.
 • Engin Koç, Liberal Teori Bağlamında Müslüman Kardeşler'in Mısır Devleti ile İlişkilerinin Analizi: 1928-1967 (2014)
 • Durdu Mehmet Özdemir, Karar Verme Teorileri Bağlamında Soğuk Savaş Sonrası Dönemde İran Dış Politikası, (2016).
 • Hasan Yiğit, Orta Doğu'daki Güvenlik Sorunlarının Bölgesel Güvenlik Yapılanmasına Etkisinin Analizi (2017)
 • Muhammed Kaan Güney, İnşacılık Kuramı Kapsamında 2000'li Yıllarda Türk Dış Politikası ve Kimlik (2017)
 • Noor Fahmi PRAMUJI, A Comparative Analysis of Indonesia and Turkey’s Foreign Policy toward the Middle East: The Case Study of Palestine Issue and Syria Crisis
 • Maria Helena MOTA ESTEVES, Post-Arab Spring in Middle East Region: the Effect of Syrian Crisis on Lebanon Foreign Policy (2018)

 

 

 

Başa Dönmek İçin Tıklayınız